Brandbeveiliging

Brandbeveiliging - ASP systems

Wist u dat er ieder kwartier(!) wel ergens in Nederland een brand ontstaat? Een brand die zomaar kan uitgroeien tot een catastrofe voor u en uw bedrijf. Jaarlijks leidt dat tot een schadepost van meer dan 1 miljard euro in Nederland. En dat betreft alleen de vervangbare zaken, want u moet er toch niet aan denken dat de mensen om u heen iets overkomt? U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid in uw gebouw, brandbeveiliging is dus van levensbelang.

Brandbeveiliging op maat

Bij ASP systems bieden we altijd een geschikte oplossing. Daarbij bekijken we graag eerst de situatie ter plekke, voordat wij een advies uitbrengen. Rookmelders gecombineerd aan uw inbraaksysteem bieden vaak een goede oplossing. Afhankelijk van uw situatie, in geval van brandbeveilging, kan de brandweer of uw verzekeraar ook een separate brandmeldcentrale als eis stellen.

Brandmeldinstallaties / brandcentrales

Voorkom brand met onze brandbeveiligingsmaatregelen. Er zijn verschillende soorten brandmeldinstallaties, toegespitst op uw specifieke situatie. ASP systems zorgt voor brandbeveiliging in de vorm van brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties geïnstalleert conform de eisen en normen van de NEN2535 en de NEN2575.

ASP systems hanteert bij het aanbrengen van brandbeveiliging de volgende werkwijze:

  • Gesprek met eigenaar gebouw over wensen en eisen.
  • Opstellen van Programma van Eisen ter goedkeuring eisende partij.
  • Na goedkeuring PvE aanbrengen van installatie volgens NEN2535 en NEN2575.
  • Oplevering van installatie met eisende partij.
  • Certificering of afgifte attest.
  • Onderhoud en service.
Brandbeveiliging - ASP systems

Rookmelders

Een van de simpelste maar meest effectieve hulpmiddelen is een rookmelder. Er bestaan 3 soorten:

  • Optische rookmelders reageren op stofdeeltjes in de lucht die ontstaan door rookontwikkeling.
  • Thermische rookmelders reageren alleen op warmte.
  • Optisch-thermische rookmelders detecteren een combinatie van stof en warmte.

Oorzaken brand

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 35 procent van alle branden ontstaat in elektrische apparatuur, vooral apparatuur die dag en nacht aanstaat. Denk aan een frituurpan, afzuigkap maar ook een door stof verstopte computer. Dat zijn vaak situaties waarbij u zelf niet altijd aanwezig bent. Brandbeveiliging in de vorm van een rookmelder of brandbeveiligingssysteem kan veel ellende voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s in en om uw woning of bedrijf.

Van brandpreventie tot brandbeveiliging

Ondanks alle preventiemaatregelen kunt u brand nooit helemaal uitsluiten. In geval van brand is het dan vooral belangrijk om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ook daarbij kunnen wij u helpen. En bij problemen met uw brandinstallatie is ASP systems 24/7 bereikbaar (meldkamer). Wel zo fijn, want u wilt zich toch altijd veilig kunnen voelen? Neem contact op voor meer informatie.