Keurmerk (VEB)

VEB gecertificeerd - ASP systems

Wat betreft de beveiliging van uw bedrijf wilt u kunnen vertrouwen op een professioneel beveiligingsbedrijf. Kies daarom voor een VEB erkend beveiligingsbedrijf als ASP systems. Daarmee krijgt u altijd een vakman over de vloer.

VEB Erkenning

Onze VEB erkenning betekent dat wij als beveiligingsbedrijf aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen. Zo houden wij bij ons advies en de installatie de normen van de VRKI aan. Het VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling) is een meetinstrument dat door verzekeraars wordt gebruikt om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen.

Na oplevering ontvangt u van ons een officieel waarde document waaruit blijkt dat aan de VRKI is voldaan. De uitgevoerde beveiligingsklasse is in dat geval gelijk aan de geconstateerde risicoklasse. Dit waarde document wordt vaak als eis gesteld bij het afsluiten van een verzekering.

Voordelen van een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf?

Naast de wettelijke eisen onderwerpt het VEB zijn leden aan een aantal aanvullende kwaliteitseisen. Van advies over preventieve maatregelen en het toepassen van de beveiliging, tot en met onderhoud en bewaking. Al deze eisen worden in onderling overleg vastgesteld door de leden van het VEB. Zo profiteert u van de gecombineerde kennis van alle VEB-leden.

Branchevereniging

VEB staat voor Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, de branchevereniging op beveiligingsgebied met ruim 500 leden. Binnen de VEB zijn diverse vakgroepen opgericht: inbraak, bouwkunde, camera, brand, beveiligingsdienst, alarmcentrale en groothandel. Elke vakgroep heeft een eigen eisenpakket dat gericht is op het leveren en garanderen van kwaliteit. De VEB heeft als missie het optimaal waarborgen van de veiligheid in Nederland.